Jest to symbol zastępczy subdomeny akwa.hermer.waw.pl